Силата на вашите клиенти
Устойчиво развитие на вашият бизнес чрез качествено управление на взаимоотношенията с клиенти.

Управлението на взаимоотношенията с клиенти  е цялостна концепция и процес на привличане, задържане и 
партниране с предварително подбрани клиенти 
с цел създаване на добавена стойност - 
за компанията и за клиентите. 

Как ние от KLIENTELA можем да Ви помогнем?

Дългосрочните връзки с клиентите могат да се разглеждат като стратегически ресурс, който е способен да допринесе за постигане на трайно конкурентно превъзходство за компаниите, които са ориентирани към своите клиенти.
🔘 ОДИТ на вашия бизнес
🔘 Идентифициране на вашите най-важни клиенти
🔘 Дългосрочни стратегии за управление на клиенти
🔘 решения за повишаване на удовлетвореността
🔘 проучвания
🔘 анализи на бази данни
🔘 комуникация с клиенти
🔘 КОрпоративни подаръци
Search